Funkční schéma vybavenosti realizovaného prostoru vychází z požadavků a úzké spolupráce s klientem Idea Delivery Lab (IDL). Interiér je navržen pro kombinaci dvou služeb. Prostor je nástrojem poskytující zákazníkům nadstandardně vybavený pracovní prostředí, které si mohou klienti pronajmout společně s portfoliem profesionálních konzultačních služeb v oblasti inovací. Hlavní myšlenkou fungování konceptu je vytvořit klientům kvalitní pracovní prostředí a s ním rovněž nabídnout konzultační služby v podobě množství odborníků, kterými IDL disponuje. Prostor podporuje různé fáze pracovního dne jednotlivce a potřeby inovačních týmů. Je navržen tak, aby zvyšoval kreativitu, pomáhal udržovat pracovní tempo a v neposlední řadě vytvářel komunitu osobností a odborníků v různých oborech.

IDL Arbes byl navržen jako plně servisovaný pracovní a komunitní prostor v dobře dostupné lokalitě Prahy. Celý prostor je koncipován v multizónovém uspořádání.